Aktuální dění na Zubrnické museální železnici


K zajištění provozu železničního musea v Zubrnicích přispěla firma Zabezpečovací systémy, která nám ochotně a profesionálně realizovala zabezpečení musea.


ČTVRKAŘI v Ústí n. Labem dávají všem na vědomí, že setkání pokračují. Více na letáku.Podzim 2011 na lokálce.
Srpen a září 2011 nejen na lokálce.
Červenec 2011 na lokálce.
Červen 2011 na lokálce.
Duben a květen 2011.
Začátek roku 2011.
Závěr roku 2010 na lokálce.
Říjen 2010 na lokálce.
Září 2010 na lokálce.
Oprava mostu v km 1,848
Červenec a srpen na lokálce.
Letní turistické vlaky na kozí dráze.
Květen a červen na lokálce.
Duben 2010 na lokálce.
Přelom zima - jaro 2010.
Začátek roku 2010.

Podzim 2011 na lokálce.


Podzim na lokálce byl velice pestrý. Pokračuje oprava přívěsných vozů BDlm a Blm. Muzejní provoz na lokálce byl prodloužen ze září i říjen. Historická parní vodárna na střekovském nádraží byla několikrát otevřena veřejnosti. V rámci prohlídky odborný průvodce seznámí návštěvníky se zařízením, jeho historií a uvede opravený parní stroj do chodu, bohužel, již jen na stlačený vzduch.


Střekovská parní vodárna. Střekovská parní vodárna.


Střekovská parní vodárna.


Čelo vozu BDlm po laku. Výroba nápisů na vůz BDlm.
V druhé půlce října byla zahájena další etapa opravy mostu v km 1,848 u Malého Března. Po opravě nosné konstrukce v předešlých etapách, bylo pokračováno položením izolace, jako ochrany proti srážkové vodě. Trať se musela přímo na mostě rozebrat a to v délce dvou kolejových polí historického svršku tvaru "A" o délce 25m a hmotnosti cca 1 tuny. Izolace je vyspádována v ose klesání lokálky. Po jejím poležení, se úsek opět zaštěrkuje a položí se zpět původní pražce s kolejnicemi.


Odvoz štěrku z místa budoucí pokládky izolace. Připravený úsek na demontáž kolejí.


Demontáž kolejnicové spojky. Detail rozespojkované koleje.


Snášení kolejnicových pásů tvaru "A". Příprava na odvoz kolejí.


Pracovní úsek již bez kolejí. Odnášení pražců.


Příprava dokončena, může přijet bagr. Čerstvě položená izolace.


Koleje se můžou vrátit zpět. Manipulace s kolejnicí.


Připravený štěrk na zasypání izolace. Ještě pár vozů štěrku........Srpen a září 2011 nejen na lokálce.


V prvním srpnovém týdnu byla provedena výměna motorových rámů mezi opravovaným vozem M131.1478 a v současnosti nepojízdným M131.109. Výměna byla provedena ve Středisku oprav kolejových vozidel (SOKV) společnosti ČD Cargo v Ústí n.L. Přepravu vozidel z Lovosic, kde jsou deponovány zajistila výtopna Zlíchov. Za perfektní spolupráci se sluší poděkovat personálu SOKV, kolegům z Mladoboleslavského železničního spolku, Výtopny Zlíchov a firmě Viamont DSP. Dokončení opravy M131.109 je plánováno do konce roku 2011.


M131.1478 na zvedakách. Čištění rámu z M131.1478.


Původní motorový rám z vozu 09. Nový motorový rám do vozu 09.


Poté na zvedáky putovala M131.109. Zlíchovská 700 na točně v SOKV s vozem M131.109.


Ve Velkém Březně pokračuje oprava přívěsného vozu BDlm k Hurvínkům. Po opravě pláště vozu probíhá stříkání finální barvou, dokud to počasí dovolí. Zároveň se započalo s opravou vozu Blm, kde se vyměňují poškozené části pláště vozu.


Vůz BDlm dostává nový lak. Vůz BDlm dostává nový lak.


Vůz BDlm dostává nový lak. Započatá oprava vozu Blm.


Na lokálce bylo doplněno několik desítek historických traťových značek. Tyto jsou převážně původní, opravené.


Doplnění historických traťových značek. Doplnění historických traťových značek.


Doplnění historických traťových značek. Doplnění historických traťových značek.


Doplnění historických traťových značek. Doplnění historických traťových značek.

Červenec 2011 nejen na lokálce.


V rámci otevřených sobot se konala výměna pražců v km 2,95. Ani při provozu dráhy nelze zanedbávat průběžnou údržbu železničního svršku. Účastnili se členové letního tábora z Brusova.


Výměna pražců v km 2,95. Výměna pražců v km 2,95.


Úprava štěrkového lože v km 1,7.

Červen 2011 na lokálce.


V červnu pokračovaly tzv. otevřené soboty, kdy byla provedena úprava štěrkového lože, čištění trativodu v km 4,8 a přilehlé propusti. Dále bylo čištěno dno mostu v km 5,140. Velká pozornost je věnována přejezdovým křížům, pro zlepšení rozhledových poměrů jsou všechny přejezdy nově přeměřeny a v případě potřeby se kříže posouvají do nových poloh.


Čištění trativodu v km 4,8 a přilehlé propusti. Čištění trativodu v km 4,8 a přilehlé propusti.


Čištění dna mostu v km 5,140. Most lokálky v km 5,140.


Úprava štěrkového lože v km 5,4. Posun výstražného kříže do nové polohy.


Plánovaná výměna pražců v km 3,8. Plánovaná výměna pražců v km 3,9.


Oprava odvodnění přejezdu v km 4,9. Oprava odvodnění přejezdu v km 4,9.


Festival Závislý Zubr 2011.
Hudební odpoledne na zubrnickém nádraží.
Festival Závislý Zubr 2011.
Hudební odpoledne na zubrnickém nádraží.

Duben a květen 2011.


Nikdy nekončící boj s náletovou zelení podél trati.


Vjezd do Velkého Března. Nad Malým Březnem.


Oprava přívěsného vozu BDlm pokračuje převážně v interiéru s ohledem na venkovní (zatím) nižší teploty.


Služební oddíl po renovaci. Oddíl pro cestující po renovaci.


14. a 15.května bylo na lokálce velice rušno. V Zubrnicích byl tradiční jarmark a vlaky na lokálce byly velmi žádané.


Při odjezdu z Velkého Března. Příjezd do Velkého Března.


Při údržbě areálu ve Velkém Březně, byla vyčištěna i původní studna pro zbrojení parních lokomotiv. Studna je cca 3,5m široká, vyzděná cihlou. Voda je téměř na úrovni hladiny Labe, tedy cca 20m hluboko.


Čištění studny. Pohled do nitra studny.


Počasí již dovolilo a tak se započalo s opravou vnějšího laku vozu BDlm. Interiér služebního oddílu byl doplněn o nezbytnou původní poličku.


Čelo vozu BDlm po nástřiku. Interiér služebního oddílu.


Muzejního provozu si povšimla i Česká televize a koncem května proběhlo na trati natáčení scén do oblíbeného pořadu "Toulavá kamera". Na obrazovkách jej uvidíme pravděpodobně v srpnu.


V.Březno po příjezdu od Ústí n. Labem. Detail činnosti strojvedoucího.


Natáčení za jízdy - M.Březno. Natáčení za jízdy - M.Březno.
Jedno z filmových míst při natáčení Rebelů.


U zastávky M.Březno. Nad M.Březnem.


Údržba trati pod Leštinou. Příjezd vlaku do Zubrnic.

Začátek roku 2011.


Letošní zima, narozdíl od těch předchozích, byla bohatá na sníh. Ten nám bohužel neumožnil provádět údržbové práce na lokálce v plném rozsahu, dokud neodtál.

Již v lednu se po lokálce projel motoráček s první objednanou akcí v novém roce. Bezproblémové jízdy se zhostil nedávno zrenovovaný "Hurvínek" M131.109

Velký kus práce byl odveden v interiéru renovovaného přívěsného vozu BDlm k motoráčkům "Hurvínek". Po uvedení do provozu, nám tento vůz, díky služebnímu oddílu, usnadní přepravu kol a kočárků na lokálce.


Montáž lavic ve voze BDlm. Montáž lavic ve voze BDlm.


M131.109 - první akce v roce 2011.


Čištění lokálky od náletu v km 2,2 Stejné místo po práci.


Vyčištěný skalní zářez v km 2,1. Průjezd M131.109 přes
vyčištěný propustek v km 5,1


Lavice v renovovaném voze BDlm
s první vrstvou laku.
Montáž poslední, rohové lavice.

Závěr roku 2010 na lokálce.


Listopad, který byl ještě teplotně vstřícný, umožnil dokončení některých prací na trati i na vozidlech. Přímo v Zubrnicích se dokončila plánovaná oprava výhybky č.1. Na nedávno převzatém motoráku M131.1405 se odstraňovali závady, jenž se projevily při zahajovacích jízdách. Opravovaný přívěsný vůz BDlm dostal do interiéru první renovovanou lavici. A se velkého přívalu sněhu, motorák M131.109 úspěšně vykonal technicko-bezpečnostní zkoušku. Články o jízdách pro veřejnost najdete v sekci Uskutečněné akce.


Demontáž přídržnice výhybky č.1 v Zubrnicích.


Očištění přídržnice. Zpětná montáž přídržnice.


První lavice v opravovaném BDlm. První lavice v opravovaném BDlm.


M131.109 ve V.Březně před TZB.


M131.109 před odjezdem do Ústí n.L. M131.109 při návratu z Ústí n.L.
Říjen 2010 na lokálce.


Říjen byl ve znamení dokončení posledních činností na trati a příprava na zahájení provozu. Místa po výměně pražců bylo nutné doštěrkovat, dosypat škváru na nestabilní úsek v km 5,6 a pak to vše podbít.

Akce "Shnilý pražec 2010": S prací na trati vydatně pomohla skupina studentů a pedagogů z Fakulty stavební ČVUT, Katedry železničních staveb, kteří dobrovolně přijeli na pomoc. S jejich pomocí byly vyměněny pražce v přejezdu v km 5,439 a odstraněn nálet v úseku mezi km 3,0 - 3,5.


Akce "Shnilý pražec 2010". Akce "Shnilý pražec 2010".

Nakládka škváry v Zubrnicích. Rozvážení štěrku po lokálce.

Podbíječka pod nestabilním úsekem v km 5,5. Odmetání škváry z pražců pro podbíječku
nestabilní úsek v km 5,6.

Podbitý nestabilní úsek kolem km 5,6. Podbíječka v Zubrnicích.


Září 2010 na lokálce.


Oprava kamenného mostu na lokálce v km 1,848 úspěšně pokračuje. Po zpevňující betonové injektáži dochází k výměně poškozeného kameniva (znělec). Dřevěná pomocná konstrukce v době výměny částečně supluje nosnou funkci klenby.


Výměna menších kamenů na spodní části. Dovezený znělec na výměnu.

Výroba pomocné konstrukce. Výroba pomocné konstrukce.

Na lokálce probíhá oprava výstražných kolíků u přejezdů.


Oprava výstražného kolíku u Malého Března. Vrtání díry pro výstražný kolík.

V prostoru bývalé popelové jámy vedle vodárny, proběhlo zaměření kolejiště v rámci diplomové práce studentů ČVUT. Ten den jim počasí opravdu nepřálo.


Geodetické zaměření ve V.Březně. Geodetické zaměření ve V.Březně.

Na trati probíhala oprava jednoho z posledních míst určených k výměně pražců. První vyměněné pražce byly ze zářezu, což práce velmi zpomalovalo. Poděkování patří skupině mimo sdružení, která se i přes nepříznivé počasí pustila do práce a tu úspěšně dokončila.


Předvrtávání pražců. Vykopávání původních pražců.

Montáž vyměněných pražců. Úspěšné završení dobře odvedené práce.

Ve Velkém Březně souběžně pokračuje oprava přípojného vozu BDlm. Aktuálně se mění spodní část bočního plechu a kontroluje nosná konstrukce. Do této části se dostává voda z oken a většina vozů potřebuje důkladnější opravu tohoto místa.

Odříznutý poškozený plech od rámu vozidla.
Oprava mostu v km 1,848


Začátkem září byla zahájena oprava kamenného mostu na trati Zubrnické muzejní železnice z Velkého Března do Zubrnic.

Most v km 1,848 před zastávkou Malé Březno byl postaven v letech 1889 – 90 při stavbě místní dráhy Velké Březno – Verneřice – Úštěk. Generálním dodavatelem byla rakouská firma Stern Hafferl. Most je řešen jako klenutá kamenná stavba, materiál byl použit místní znělec těžený v bezprostřední blízkosti stavěné dráhy. Stavba převádí trať nad místní cestou a občasnou vodotečí. Během září bude zpevněna konstrukce betonovou injektáží, nahrazeny zvětralé kameny a opraveny zárubní zdi. Později bude provedena izolace klenby. Termín dokončení je 31.10.2010. Oprava je možná díky podpoře Ústeckého kraje, Ministerstva kultury, firmy Heineken a dalších dárců.

Provedení opravy mostu je poslední finančně náročnou investicí pro zahájení muzejního provozu historických vlaků na budované muzejní železnici Velké Březno – Zubrnice. V současné době probíhá intenzivní činnost směřující k uvedení trati do technického stavu, který umožní ukončení dlouhodobé výluky a provoz s cestujícími.

Cílem činnosti ZMŽ je živá kulturní památka – jedinečný celek drážních staveb s dobovými vozidly v půvabné krajině Českého středohoří. Významný je také potenciál muzejní železnice jako turistického cíle, v souladu se záměrem rozvoje turistiky v Ústeckém kraji.


Most v km 1,848 před opravou.Červenec a srpen na lokálce.


Ve V.Březně úspěšně pokračuje renovace přípojného vozu BDlm. Po dokončení výměny zrezlé části opláštění vozu, se provádí montáž vnitřního obložení, elektroinstace a tapetování.
Na nádraží v Zubrnicích je zazděno a začištěno opravené výdejní okénko. Tímto pokračuje schválená rekontrukce bývalého bytu na výstavní prostory v podobě konce provozu na lokálce.
Od začátku prázdnin bylo na lokálce vyměněno více jak 200ks pražců a ve stejném temtu se pokračuje dál. Srpnové přívalové deště lokálka ustála i díky preventivnímu čištění většiny mostů a propustků.

Oprava stropu ve voze DBlm. Strop vozu BDlm po opravě.

Montáž obložení bočních stěn. Oprava kovového pláště vozu.

Zazděné opravené výdejní okénko.
Služební pohled.
Zazděné opravené výdejní okénko.
Pohled cestujícího.

Výměna pražců na lokálce. Výměna pražců na lokálce.

Práce jde dál i za deště. Výběr vhodných vrtulí do pražců.

Oprava skloníků pro lokálku. Oprava skloníků pro lokálku.
Letní turistické vlaky na kozí dráze.


V měsíci srpnu ZMŽ úspěšně zajišťovala turistický provoz na trati Děčín – Oldřichov, známé jako Kozí dráha. Na objednávku sdružení obcí pod taktovkou Telnice a za vydatné podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje, zde byly realizovány výletní vlaky o prázdninových víkendech. Zatímco v červenci provoz zajišťovala společnost Regiojet moderními motorovými jednotkami Desiro, srpen byl ve znamení historie s motorovým vozem M131.1 “Hurvínek”. Provoz byl poznamenán povodněmi, o víkendu 14. - 15. 8. 2010 byla trať kvůli odplavenému štěrkovému loži uzavřena.
Za celkem 6 dní provozu odvezly vlaky ZMŽ 893 spokojených cestujících.Květen a červen na lokálce.


Opravy na trati nabraly větší rychlost. Výstroj dráhy, jako jsou námezníky, výhybkové výměníky nebo staničníky, je obnovována nátěrem. Je vyměněno více jak 100ks nevyhovujících pražců. Opravují se další výdřevy přejezdů včetně odvodňovacích prahů. Na zubrnickém nádraží se vybouralo zazděné místo pro původní výdejní okénko. Vadné a chybějící díly se nechávají znovu vyrábět u truhláře na zakázku. Ve V.Březně pokračuje oprava vozu BDlm. Střecha vozu je po vyvaření již nastříkaná. Dokončuje se elektroinstalace, test funkčnosti proběhl ke spokojenosti zhotovitele. Rámy zavazadlových košů byly očištěny, nastříkány a nyní čekají na odborný výplet. V závěru měsíce došlo k přetahu Hurvínka M131.109 do lovosického depa pod "střechu". Rotunda má bohužel již několik let silně poškozenu vrchní střešní folii a tak je běžné, že venku déšť ustane, ale uvnitř "prší" ještě několik hodin z nasáklé izolace. Bohužel, majitel o opravě neuvažuje.......

Oprava styku v km 1,7 Čištění odvodňovacího příkopu v km 1,7

Vybudování odvodňovacího prahu.

Opravený námezník ve V.Březně. Výhybkový výměník po opravě.

Staničník po opravě.

Po zastavení provozu v roce 1978 se obnova pražců započala až v roce 1999. Tehdá jsme nebyli při obnově až tolik přísní a tak se rozhodlo, nepoškozené původní pražce ponechat. Teprve později se tato metoda ukázala jako nedůsledná a u následných úseků se již vyměňovalo vše. Nyní se k prvnímu úseku musíme vracet a původní pražce vyměnit. Jedná o úsek v km 3,2 - 4,1 pod zastávkou Leština.
Původní pražce před výměnou vkm 4,0. Montáž vyměněných pražců v km 4,0

Ruční elektr. vybrační podbíječka v akci. Výměna pražců v km 3,8.

Na celé trati je již poslední úsek v km 5,2 - 5,4, který čeká kompletní výměna pražců, neboť jsou všechny původní z dob před zrušením.

Příprava pražců na výměna v km 5,4. Tentýž úsek po výměně.

I letos jsme se připojili k celorepublikové akci Muzejní noc.

Zakázková výroba nového parapetu. Nenečisto sestavené původní výdejní okénko.

Vyzděná příčka pro původní stoleček.
V pravé části místo na termion na jízdenky.

Oprava elektroinstalace přípojného vozu BDlm. Renovace představku pro cestující..

Renovace představku pro cestující. Opravená a nastříkaná střecha vozu BDlm.

Přeprava M131.109 do Lovosic pod střechu. M131.1280 a 109 spolu v lovosickém depu.Duben 2010 na lokálce.


I začátkem dubna smluvně vybraná firma dočišťuje těleso lokálky mezi Úštěkem a Lovečkovicemi.
Členská základna začala odstraňovat nedostatky na traťovém úseku Velké Březno - Zubrnice. Bylo opraveno nebo znovu osazeno zneplatnění původních návěstitel. Na vrata oploceného spodního areálu doplněna návěstidla "posun zakázán". Začalo se i opravou všech výhybek - úprava žlábku v přídržnicích
Asi největší akcí je ale zvedání koleje v km 5,6. Tento úsek je nestabilní a každý rok velice zvolna ujíždí celý svah i s tratí a to již od výstavby v roce 1890. Úsek musí být pouze na škváře, neboť ta snižuje následky sesuvu na minimum. Je to nepřetržitý boj s přírodou.
Byl opraven (výdřeva) přejezd v km 1,334 a pracuje se na obnově skloníků. V zubrnické nádražní budově probíhají práce na uvedení objektu do stavu k roku 1965. V první řadě bude osazeno zpět výdejní okénko, které máme z nádraží Lovečkovice.

Most lokálky v Úštěku
nad traťí Lovosice - Č.Lípa.
Prořezané kolejiště na
Úštěk horní nádraží.

Nově osazená návěstidla. Pracovní vlak přivezl letité
náletové dřevo z lokálky.

Usazení heverů pro zvedání koleje. Zvedání heverem je pod neustálou kontrolou.

Zvednutý první úsek. Pomocí lopat i rukou je nutné
dostat materiál pod pražce.

Nezbytná kontrola zvedání. Celý vyzvednutý úsek na konci dne.

Demontáž přídržnice. Detail po demotáži.

Čištění od koroze
úhlová bruska, kartáč i vysavač.
Zpětná montáž přídržnice.

Oprava přejezdu v km 1,334. Oprava přejezdu v km 1,334.

Zubrnické nádraží
zpětná montáž původního výdejního okénka.
Zubrnické nádraží
zpětná montáž původního výdejního okénka.Přelom zima - jaro 2010.


Prořežávky na lokálce pokračují nad zastávkou Malé Březno, kde je náš jediný skalní zářez. Souběžně probíhá i čištění tělesa od náletu v úseku Úštěk - Lovečkovice a Zubrnice - Lovečkovice. Tyto činnosti zajišťují smluvně vybrané firmy mimo sdružení.
Ve spolupráci s ČVUT byla zaměřena aktuální geometrická poloha koleje před plánovanou opravou v km 5,6.

zastávka Malé Březno
pohled na Zubrnice.
zastávka Malé Březno
pohled na Ústí.

Za zastávkou následuje
velký násep s propustkem.
Pohled na přístupovou
cestu z obce k zastávce.

Čištění skalního zářezu
za zastávkou Malé Březno.
.... a výsledek snažení.

Čištění skalního zářezu
za zastávkou Malé Březno.

Vyčištěný úsek nad stanicí Zubrnice
pohled na Zubrnice v km 7,3.
Vyčištěný úsek nad stanicí Zubrnice
pohled na Lovečkovice v km 7,4.

Oprava interiéru vozu BDlm. Oprava služebního oddílu vozu BDlm.

Oprava zavazadlových košů.

Začátek roku 2010.


I přes méně příznivé počasí se pracovalo na vícero místech. Již tradičně probíhají prořezávky náletu na lokálce. Po létech pouhého ochraňování, došlo na aktivní renovaci střekovské parní vodárny. Objekt byl zabezpečen, uklizen a opravena elektroinstace. Nyní došlo na opravu vlastní parního stroje, kde je největší závadou prasklý válec. Technicko-bezpečnostní zkouška lokomotivy T212.0094 byla úspěšně vykonána na trati mezi Velkým Březnem a Ústím n.L. Střekov. Práce pokračují i na rekonstrukci přívěsného vozu BDlm.

Parní stroj po ošetření. Válec před demontáží.

Oprava služebního oddílu. Oprava dřevěné podlahy.

Technicko-bezpečnostní zkouška T212.0094.

Kácení náletu v km 1,7. Pálení náletu u zastávky Malé Březno.

15.1. 2010 nás opustil jeden z iniciátorů záchrany traťového úseku V. Březno - Zubrnice ing. Jan Vyhnálek.

Ing. Jan Vyhnálek byl v roce 1980 jeden ze zakládajících členů Kroužku přátel železnice při tehdejším Okresním vlastivědném muzeu v Ústí n.L. Původní profesí traťmistr pracoval již jako pedagog oboru železničního stavitelství při střední průmyslové školy dopravní v Děčíně. Významně se podílel na prvních opravných pracích úseku V.Březno - Zubrnice, zejména pak obnovy kolejiště v Zubrnicích. Záhy zavedl v Zubrnicích odborné praxe svých studentů. Po roce 1989, kdy dění na trati přešly plně do rukou ZMŽ, dál s touto organizací spolupracoval a od roku 1997 byly odborné praxe obnoveny tentokrát už pro střední průmyslovou školu stavební Děčín. Velmi často vypomohl odbornou radou. Tou bohužel úplně poslední byla v říjnu 2009 informace týkající se polohy námezníku při dokončování rekonstrukce kolejiště v Zubrnicích.

Ing. Jan Vyhnálek se už motoráčkem do Zubrnic nesveze, tak až se zahájení provozu my smrtelníci snad dožijem, bude mít u nás jednu volnou jízdenku schovanou.
Foto: Bohumil Krivý


Montáž manipulační koleje. Pokládka výhybky 102, dovezené z Lovečkovic.

Pokládka výhybky 101, dovezené z Lovečkovic. Spojkování výhybky 101.